Affärsinriktning
Affärsinriktning

Credelity Capitals affärsidé är att skapa värdetillväxt via investeringar i onoterade tillväxtföretag. Industriell kompetens, aktivt engagemang och långsiktigt ägarskap är hörnstenar i Credelity Capitals strategi.

Credelity Capital är branschoberoende och tillför erfarenhet och kapital till expansiva företag och vid utköp av bolag.

Credelity Capital ägs av en grupp privatpersoner med lång erfarenhet av industriell verksamhet.

Credelity Capitals ägare engagerar sig aktivt i portföljbolagens utveckling och har ett långsiktigt investerarperspektiv.

Credelity Capital investerar SEK 50-125 miljoner i varje enskild investering.