Affärsflöden & Samarbeten
Affärsflöden & Samarbeten

Credelity Capital identifierar intressanta affärer, genomför analyser och due diligence, strukturerar förvärvsfinansiering och har ett aktivt och engagerat ägande.

Credelity Capital prioriterar aktiviteter som leder till att förbättra portföljbolagens operationella verksamheter för att därigenom säkerställa företagens långsiktiga värdetillväxt.

Flödet av nya investeringar kommer från vårt kontaktnätverk, företagsmäklare och andra investerare.

Investeringarna finansieras av Credelity Capitals aktieägare och närstående investerare, i kombination med bankfinansiering.

Credelity Capital engagerar personer med dokumenterad industriell erfarenhet och kompetens.