Investeringsfokus
Investeringsfokus

Credelity Capital investerar i små och medelstora industri- och handelsföretag. I det här segmentet finns ett stort antal företag som ägs av grundare, entreprenörer eller familjer som söker en ägarförändring eller en samarbetspartner.

Credelity Capital investerar i unika bolag med bra tillväxtpotential. Företagen som vi intresserar oss för bör omsätta mellan SEK 100 och 500 miljoner. Investeringsfokus Sverige/Norden.

Företagen skall ha uppnått kritisk massa – dvs ha en historik, en bevisad affärsidé samt en ledning stark nog att förverkliga de uppsatta målen. Flexibilitet vad gäller bransch. Ägarandel normalt över 50 %.

Ideala investeringsobjekt skall:
- generera stabila kassaflöden och ha bra lönsamhet
- ha en ledande position i sin bransch
- besitta en långsiktig tillväxtpotential
- ha en professionell ledning
- förfoga över internationellt konkurrenskraftiga produkter/tjänster
- ha potential att bli attraktiv för internationella partners.