Hem
Välkommen

Credelity Capitals affärsidé är att skapa värdetillväxt via investeringar i onoterade tillväxtföretag. Industriell kompetens, aktivt engagemang och långsiktigt ägarskap är hörnstenar i Credelity Capitals strategi.

Credelity Capital Box 5352
102 49 Stockholm
Besöksadress Linnégatan 18
Telefon 08-663 21 60
Fax 08-660 36 31
E-post info@credelity.se