Managementteam
Managementteam

Management teamet har en lång och dokumenterad erfarenhet av riskkapitalinvesteringar i det definierade marknadssegmentet.

Lars O Abrahamson

Lars har åren 1995 - 2003 arbetat som ”working partner” inom MVI och är styrelseledamot i Rootfruit Scandinavia AB, Fameco Holding AB och Saddler Scandinavia AB (ordf.). Etablerade MVI Sverige 1995.

Lars har tidigare varit VD för Abu Garcia AB, Ahlsell AB och TV3 Broadcasting Group samt varit styrelseordförande i Bröderna Edstrand AB och Fristads AB.

Lars är civilekonom från Lunds Universitet.

Torbjörn Cardell

Torbjörn har arbetat inom Electrolux Autoliv i Tyskland, varit divisionscontroller för Electrolux Euroclean och VD för Euroclean Pulimat i Italien och VD för Nilfisk-Advance i Frankrike.

Torbjörn investerar aktivt i onoterade bolag och är styrelseledamot i Fameco Holding AB (ordf.), Gycom Group AB, Nimoverken AB (ordf.) och Saddler Scandinavia AB.

Torbjörn arbetar som projektpartner och är civilekonom från Uppsala Universitet.

Mats H Nilsson

Mats har under perioden 1995 - 2003 varit ”working partner” inom MVI och är styrelseledamot i Björn Borg AB.

Mats har tidigare i mer än tio år arbetat inom corporate finance på Swiss Bank Corporation (Executive Director), SG Warburg (Director) samt Bank of America med ansvar för den Nordiska marknaden. Dessförinnan arbetade Mats på Alfa Laval AB och på Handelskontoret i Wien.

Mats arbetar som projektpartner och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.